Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons.

Zero & One draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via deze website vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld. Om u inzicht te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en mogelijk gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen.

Zero & One verzamelt, bewaart en verwerkt om uw vragen gesteld via deze website te verwerken en te beantwoorden. Uw gegevens kunnen door Zero & One worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Zero & One. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Zero & One verstrekt uw gegevens nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Zero & One geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website waarnaar u mogelijks doorverwezen wordt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Cookies

Het is mogelijk dat op onze website gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst tijdens het bezoeken van onze website en die worden uitgelezen door een browser bij een volgende bezoek. Cookies kunnen informatie bevatten die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker samen met voorkeuren en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze website. De inhoud van onze website kan op deze manier aangepast worden in functie van uw eerdere bezoeken aan onze website.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zelfs zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Zero & One niet dat alle diensten en functionaliteiten van onze website op een juiste manier werken.

De door ons verzamelde gegevens worden alleen door ons en in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening.

Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Zero & One behoudt zich het recht om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in december 2019.